Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Onze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de Algemene reparatievoorwaarden consumentenelektronica vastgesteld bij Uneto VNI en de consumentenbond. 

En zijn toepasselijk in gevallen waarin PDArepair optreedt als reparateur van consumentenelektronica.

PDArepair rekent altijd 29 euro onderzoekskosten, indien wij uw toestel kunnen repareren vervallen de onderzoekskosten.

Klachten 

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.

Prijs 2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de kosten van de gebruikte materialen, en eventueel verzendkosten, alles inclusief BTW. 

Kwaliteit

3. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

4. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

5. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid 

7. PDArepair is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires.

8. PDArepair is niet aansprakelijk voor het verlies van sim en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn.

9. PDArepair doet er alles aan de gegevens te behouden maar kan dit niet garanderen. PDArepair adviseert daarom altijd een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

10. Reparatie aan een refurbished toestel of een toestel dat door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico, PDArepair is niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na de reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

Garantie

11. PDArepair geeft na het voltooien van de reparatie 1 jaar garantie op het vervangen onderdeel (m.u.v. Moederbord reparaties en accu’s). Dit garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

12.PDArepair geeft slechts 6 maanden garantie op vervangen van de accu en 3 maanden op Moederbord reparaties. Geen garantie op Waterschade

13. PDArepair heeft aparte algemene voorwaarden m.b.t. waterschade reparaties. Deze voorwaarden worden u overhandigt als u uw waterschade toestel bij ons ter reparatie aanbiedt en dienen wij getekend terug te ontvangen alvorens wij uw toestel in behandeling nemen. Verzending

14. PDArepair verstuurt alle toestellen verzekerd retour door GLS, en rekent hier standaard een prijs van €7.50 (verzendingen binnen Nederland). Bij mogelijk verlies of schade tijdens de verzending zorgt PDArepair voor de afhandeling met GLS en keert zij het schadebedrag uit nadat GLS de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Niet afgehaalde producten

15. Indien een toestel na een periode van drie maanden na dat het product gereed ligt, niet wordt afgehaald zal PDArepair het toestel op een milieuvriendelijke wijze afvoeren.